HANGİ BELGELERE DAYANILARAK “İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI”NA KARAR VERİLMESİNİN İSTENEMEYECEĞİ (İİK. m.68)

“Ödenmemiş sermaye bedeli”nin tahsili için genel haciz yolu ile yapılan ilamsız takipte gönderilen -örnek:7- ödeme emrine borçlunun itiraz etmesi üzerine, alacaklı limited şirket, elindeki ...