MESKEN HACZİ (İİK. m.82/12)

Bu makalede İİK’nun 82/12.maddesinde ifadesini bulan  ‘’mesken haczi’’ konusu Yargıtay kararları doğrultusunda incelenecektir.

İİK’nun 82. maddesinin 12. fıkrasında ‘’bor& ...