KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLME KOŞULLARI (İİK. mad. 168/I)

Alacaklının -İİK. mad. 167 uyarınca- «kambiyo senetlerine ilişkin haciz yolu ile» takip talebinde bulunması üzerine, icra müdürü; takip talebi ekinde verdiği senet aslını inceleyerek;

I- 1 ...