İHALENİN FESHİNİ GEREKTİRMEYEN DURUMLAR

A. Pey sürmek suretiyle ihaleye katılmamış –ve “alacaklı”, “borçlu”, “hissedar” sıfatını taşımayan- kişiler ‘ihalenin feshi’ni isteyebilirler mi?

...