İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEME İLE BORÇLUYA VERİLEN RIZAEN SATIŞ YETKİSİNE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

7343 sayılı kanunun 12. maddesi ile İcra ve İflas Kanunu’na eklenen 111/a maddesi uyarınca borçluya belirli koşullar dahilinde rızaen satış yetkisi verilmiştir. Mezkûr maddede öngörülen koşulları yerine getiren bo ...