Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları

 

Konular:

a. Tasarrufun iptali davalarında, davacının, davalı-borçludaki alacağının ‘gerçek bir alacak olması’ zorunlu mudur?

b. ‘Muva ...