SON İŞLEM TARİHİNDEN İTİBAREN 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLAN İLAMLI TAKİBİN (İİK. 39/I; TBK. 156/2), ALACAKLININ BORÇLUDAKİ ALACAĞINI DEFİ YOLUYLA MAHKEMEYE BİLDİRMİŞ OLMASI HALİNDE (TBK. 154/2), ZAMANAŞIMI KESİLİR Mİ?

 

I-Bilindiği gibi “mahkeme kararının taraflardan her birine verilen ‘hüküm örneği’ne  i -l a m”  denir (HMK.m. 301/2) DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GİRİŞ YAPIN