ŞİKAYET SÜRESİ

Şikayet, kural olarak süreye bağlıdır. Bu süre de, kural olarak  y e d i  g ü n’dür (İİK. mad. 16/I, c.2). Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda ise, şikayet süresi  b e ş  g ü n&r ...