TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU (İİK. Mad. 333/a)

İİK. mad. 333/a [*] ’da «bir ticari işletmede hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olan kişilerin, kasden veya taksirle alacaklıları zarara sokmaları» müstakil bir suç haline getirilmiştir....