HÜKMEN TESLİM OLUNAN YERE TECAVÜZ SUÇU (İİK. m. 342)

İİK. m. 342.maddesinde  -gerek İİK. mad. 26 ve gerekse İİK. mad. 135/II uyarınca- kendisinden alınıp hak sahibine teslim edilen taşınmaza tekrar giren (tecavüz eden) kişinin bu eylemi «suç» sayılarak cezalandı ...