KİRALANAN TAŞINMAZIN«KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ (TEMERRÜT)» NEDENİYLE İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ (İİK. mad. 269/c)

İİK. mad. 269/c [*] 'de kendisine «örnek: 13 ihtarlı ödeme emri» gönderilen borçlu-kiracının, bu ödeme emrine «kira sözleşmesi dışındaki nedenlerle itiraz etmesi» ve «bu i ...