İPOTEĞİN, BORÇLU TARAFINDAN KALDIRILMASI (İİK. m.153)

       ÖZ

İcra dairesinden alacaklıya ‘ihbar’ gönderilmesi talebiyle birlikte, ipotekle teminat altına alınan “borcun &ls ...