İHTİYATİ HACİZDE YARGILAMA YÖNTEMİ (İİK m.258)

I- İhtiyati haciz isteminin şekli ve içeriği hakkında yasada bir açıklık yoktur.

Uygulamada, ihtiyati haciz bir dilekçe ile yetkili ve görevli mahkemeden istenmektedir. Bu dilekç ...