HACİZ İSTEME HAKKI (İİK.78)

İİK.’nun 78.maddesinde[1]; “alacaklının haciz isteminin bağlı olduğu süre ve süresinde haciz istenmemesinin sonuçları” düzenlenmiştir.

I-...