HACZEDİLEBİLMESİ KISMEN CAİZ OLAN ŞEYLER (İİK. mad. 83)

İİK. mad. 83’de Bu maddede kısmen haczedilebilen şeyler belirtilmiştir. (Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar İİK. mad. 82 altında açıklanmıştır...)*

I- Kısmen haczedilebilen haklar;

a) Maaşlar:

...