6352 SAYILI, 2.7.2012 TARİHLİ KANUN ve 6103 SAYILI, 14.1.2011 TARİHLİ KANUN İLE İCRA ve İFLÂS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, GETİRİLEN YENİLİKLER ve BU KONULARA İLİŞKİN SON İÇTİHATLAR

2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun[1] ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 1., 8., 9., 13/a., 18., 32., 42., 58., 60., 67., 68., 68/a., 69., 72., 82., 88., 89., ...