5358 SAYILI VE 31.5.2005 TARİHLİ “İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Daha önce 4949 sayılı 17.7.2003 tarihli[1], 5092 sayılı 12.2.2004 tarihli[2]ve 5311 sayılı 2.3.2005 tarihli kanunlarla İcra ve İflas Kanununun çeşitli maddelerinde değişiklik yapıldıktan sonra, son kez 31.5.2005 tarihinde 5358 sayılı K ...