İCRA HUKUKUNDA BONO’NUN (EMRE MUHARRER SENET’İN) GEÇERLİLİK KOŞULLARI

Belirli şekil koşullarına bağlı ve belirli bir miktar paranın ödenmesi taahhüdünü içeren, «kıymetli evrak niteliğini taşıyan bir borç  senedi»[1] [2] olan bono (emre muharrer senet), Ticaret Kanun ...