TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. m. 277 vd.)   ve   İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK. m. 67) SIRASINDA KONULAN  “İHTİYATİ HACİZ”   NE ZAMAN VE NASIL KESİN HACZE DÖNÜŞÜR ?

Açılan ‘tasarrufun iptali davası’(İİK. m. 277 vd.) ve ‘itirazın iptali davası’ (İİK. m. 67) sırasında mahkemece -davacının talebi çerçevesinde- verilen “ihtiyati haciz kararı” uyarınca uygul ...