AÇIK ARTIRMA İLE YAPILAN SATIŞLARDA MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇME ANI” VE “SATIŞ İLANINDA SATILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU SOKAK NUMARASININ YANLIŞ BELİRTİLMİŞ OLMASININ İHALENİN FESHİNE NEDEN OLUP OLMAYACAĞI

a) Satış Memurluğunca yapılan açık artırma suretiyle satışta, ileri sürülen en yüksek pey tellal tarafından yüksek sesle, orada bulunan kişilerle artırmaya katılmış olan kimselere “satıyorum bir&r ...