İİK.’NUN 94. MADDESİ HAKKINDA BİR İNCELEME

İİK. mad. 94 [*] ’te;

a) «İntifa hakkının haczi»,

b) «Şirket hissesinin haczi»,

c) «Elbirliği mülkiyeti; (iştirak halinde mülkiyet hi ...