ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ

«Bir veya daha çok kişinin iktisadi amaca ulaşmak için kurdukları, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı sadece malvarlığı ile sorumlu, tüzelkişiliğe sahip bir sermaye şi ...