KONKORDATONUN KISMEN FESHİ (İİK. mad. 307)

Bu maddede «bir alacaklı bakımından konkordatonun (kısmen) feshi»[1]düzenlenmiştir.

«Dürüst» borçlular için kabul edilmiş bir kurum olan konkordatoda, borçlunun bu konumu ...