MÜTESELSİL KEFİLE BAŞVURULABİLME KOŞULU OLAN TBK. mad. 586/I’DEKİ “İHTARIN SONUÇSUZ KALMASI” SÖZCÜKLERİNİN ANLAMI

Kredi sözleşmesinin “müteselsil kefil”i hakkında icra  takibinde bulunulabilmesi için -TBK. 586/I gereğince- “asıl borçluya gönderilen ihtarın sonuçsuz kalması” ger ...