ZORUNLU ARABULUCULUK SÜRECİ VE ÖZELLİKLE ‘MENFİ TESPİT’ DAVALARI (İİK.m.72 ve 89/III) İLE ‘TASARRUFUN İPTALİ’ (İİK.m.277 vd.) DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK *

Stj. Av. Yusuf Özperçin*

Taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği hususlarda”, dava açmadan önce veya davanın görülmesi ...