İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN KONUSU

Şikayetin konusunu, ‘icra ve iflas dairelerinin’  -ve yasada açıkça öngörülmüş olan ‘iflas idaresinin’ (İİK. mad. 227), ‘konkordato komiserinin’ (İİK. mad ...