TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TARAFLARI (İİK.277,282)

İptâl davasının «kimler tarafından» açılabileceği, İİK. mad. 277'de, «kimlere karşı» açılabileceği ise İİK. mad. 282'de düzenlenmiştir.< ...