İLAMLI TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK.m.34)

İlamların icrası (uygulanması = infazı = yerine getirilmesi) her icra dairesinden istenebilir (İİK. mad. 34)[1]

I- Maddenin kesinlik taşıyan bu hü ...