İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA SÜRELER

İcra ve iflas hukukunda yer alan “sürelere ilişkin kurallar”, İİK. mad. 19’da -HMK. mad. 92 ve 93’ye paralel şekilde- düzenlenmiştir.

I-Süreler, g ü n,  a y  ...