İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İcra ve iflas hukukunda yer alan “sürelere ilişkin kurallar”, İİK. mad. 19’da -HUMK. mad. 161 ve 162’ye paralel şekilde- düzenlenmiştir.

I- Süreler, g ü n,  a y  ve ...