YEREL MAHKEMELERİN KARARLARINA KARŞI ÖNCE "İSTİNAF" SONRA DA "TEMYİZ" YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE, İİK. MAD. 36'YA GÖRE NE KADAR "TEMİNAT" YATIRILACAĞI VE "NASIL" TEHİRİ İCRA KARARI GETİRİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU-

İstinaf mahkemelerinin 20.07.2016 tarihinden itibaren faaliyete başlamalarından sonra; takip konusu yapılabilmesi için kesinleşmesi gerekmeyen ilamlara karşı istinaf yoluna başvurulmuş olması, kendiliğinden bu tür ilamların ic ...