TACİR ÇEKİ

7941 s. Çek Kanunu’nda a) Tacir çeki[1], b)Tacir hamiline çek[2], c) Tacir olmayan çek...