İHTİYATİ HACİZ KARARININ UYGULANMASI (İİK m. 261)

«İhtiyati haciz kararının uygulanması» -yani; ihtiyati haciz kararının ne zaman, nasıl ve nerede uygulanacağı- İİK. mad. 261’de(*) düzenlenmiştir. DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GİRİŞ YAPIN