TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TARAFLARI

§  A.İPTAL DAVASINDA DAVACI TARAF

İptâl davasının ”kimler tarafından” açılabileceği, İİK. mad. 277’de, ”kimlere karşı...