“İHALENİN FESHİ” İSTEMİNİ İÇEREN DİLEKÇEDE “YURT İÇİNDE BİR ADRES GÖSTERME” ZORUNLULUĞU (İİK. mad. 134/II, c:1)

İhalenin feshi” istemini içeren dilekçede davacının (şikayetçinin) yurt içinde bir adresinin belirtilmemiş olması halinde, açılan davanın (yapılan şikayetin) “sırf bu eksiklik nedeniyle, baş ...