İCRA HUKUK MAHKEMESİNDE AÇTIĞI ‘İHALENİN FESHİ DAVASI’ REDDEDİLEN BORÇLU, BU KARARIN KESİNLEŞİP DAVA KONUSU TAŞINMAZIN ‘ALICI’ ADINA TAPUDA TESCİL EDİLMESİNDEN SONRA, ALICI ALEYHİNE ‘YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI’ AÇABİLİR Mİ?

I- İcra hukuk mahkemesinden ‘hangi nedenlere dayanılarak ihalenin feshinin istenebileceği’  İİK.m. 134’de belirtilmiştir.

‘İhalenin feshi nedenleri’ doktrinde< ...