VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİNİN SINIRLARI

1-Giriş

Vergi adaletinin ve vergiye uyumun yüksek olduğu ülkelerde görülen beyana dayalı sistemde, tarhiyat yapılabilmesi için mükellefler özetle gelir ve giderlerini idareye beyan ederler ve ...