KAMU ALACAĞINDAN DOLAYI AÇILAN “TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI”NIN TARAFLARI (6183 s. K. m. 25)

A. 6183 sayılı Kanuna göre açılan tasarrufun iptali davalarında «davacı»;

6183 sayılı Kanun uyarınca, kamu alacağından dolayı, kimlerin «iptal davası» açabileceği adı geç ...