KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE “İMZAYA İTİRAZ” ve “BORCA İTİRAZ”IN YARATTIĞI UYUŞMAZLIKLAR (İİK. m.168/5, 169/1, 169/a, 170)

I- Bilindiği gibi, İİK.’nun 170. maddesinin birinci fıkrasında imza itirazında bulunma şekli ve imza itirazının sonuçları ikinci, üçüncü ve dördünc ...