İCRA VE İFLAS KANUNUN 338. MADDESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Bu maddede borçlunun iki tür eylemi suç[1] sayılarak cezalandırılmıştır. Bunlardan ilki «borçlunun -ve kanunun öngördüğü üçüncü kişil ...