NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (İİK. mad.344)

Bu maddede ‘mahkeme ilamı ya da mahkemenin ara kararı ile ödemeye mahkum olduğu nafaka borcunu ödememe eylemi’ suç[1] sayılarak cezalandırılmıştır.

I-Su&cc ...