ADİ ORTAKLIKLARDA, ORTAĞIN KİŞİSEL ALACAKLILARI ORTAĞI NASIL TAKİP EDEBİLİR? (Bilgi Notu)

Gerçek ya da tüzel kişiliği bulunmayan kimse ve kuruluşlar geçerli bir ‘takip talebi’nde bulunamazlar. Örneğin; tüzel kişiliği bulunmayan “miras şirketi” (MK. mad. 640) ve ...