KOMANDİT ŞİRKETLERDE “ŞİRKET” TEN VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NDAN ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN “ŞİRKET”İ VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NI TAKİP HAKKININ KAPSAMI

Komandit şirketler, iki türde karşımıza çıkarlar:

aaa- Adi komandit şirketler (TTK. mad. 304-328)

bbb- Hisseli (sermayesi paylara bölünmüş) komandit şirketler (TTK. m ...