KONKORDATO TALEBİ (İİK. mad. 285)

İİK. mad. 285 [*] ’de nasıl «konkordato talebi»nde bulunulabileceği, konkordato talebi üzerine «icra mahkemesince alınabilecek tedbirler»in neler olduğu, bu konuda «yetkili mahkeme»...