İFLÂS TAKİBİNE KONU EDİLMEMİŞ OLAN ALACAK İDDİASI ‘İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İFLÂS TALEBİNİ İÇEREN DAVA’DA İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ?

Bilindiği gibi -gerek adi iflâs yolu ile takiplerde(İİK. m.155-166) ve gerekse kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu ile takiplerde(İİK m.171-176)– iflâs davalarında yargılama usulü; İİK&rsqu ...