İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN TARAFLARI (İİK. mad. 16)

Şikayette kimlerin “taraf” olduğu yasada açıkça belirtilmemiştir. Bunun belirlenmesi doktrin ve uygulamaya bırakılmıştır…

Şikayette iki taraf vardır: “şikayet eden” ve &ld ...