İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA HARÇLAR VE GİDERLER

a) İcra ve İflas Harçları:

Harç ; özel ve tüzel kişilerin, özel çıkarlarına ilişkin olarak, kamu kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanmaları karşılığında yaptıkları ödemelerdir.[1]...