TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN İHALENİN YAPILMASI (İİK. mad. 115, 116)

Taşınır mallara ilişkin birinci ve ikinci artırmanın “ne şekilde” ve “ne zaman” yapılacağı bu maddelerde düzenlenmiştir. 

I- Açık artırma; ilanda bildirilen « ...