İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN HÜKÜM VE SONUÇLARI (İİK. mad. 17, 22)

§. A. I- İcra mahkemesi, şikayet üzerine, şikayet edenin bildirmiş olduğu şikayet sebepleri ile bağlı olmaksızın, şikayet konusu işlemin tümünü inceleyerek şikayetin reddine[1] ve ...