“Tüketim Ödüncü Sözleşmesi” (TBK. m. 392) Uyarınca Birisine ‘Borç Para’ Veren Kişi, Dilediği Zaman “Verdiği Paranın Kendisine Geri Verilmesini” İsteyebilir Mi?

ÖZ: TBK m. 392 ile sözleşmede iadenin ne zaman yapılacağı ile ilgili hiçbir belirleme yapılmamış olan hallerde ödünç alanın iade borcunun iade talebinden itibaren 6 hafta sonra muaccel olac ...